PALANDÖKEN A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda , güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak , çağdaş kentlerin oluşması için , alt yapı ve üst yapı ürünleri tasarlayıp üretmek ve yaşam alanlarının düzenlenmesi için faaliyet göstererek , sürekli değişim ve gelişim içerisinde , rekabet ortamını kamu yararı adına kaliteli mal ve hizmet alanına çekmeyi hedeflemektedir.

 

Hedeflerimize ulaşmak için:

  • Toplam kalite felsefesini esas alarak , yasal şartlara ve hukuken bağlı olunan tüm kuruluşların şartlarına uymayı ,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi ve her seviyede eğitimi kurum kültürü olarak benimsemeyi ,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin en ileri seviyeye yükseltilmesi ,
  • Müşteri , çalışan , tedarikçi ve toplum memnuniyetini sürekli gözden geçirerek arttırmayı ,
  • Atıkları azaltarak veya geri kazanarak , çevre kirliliğini önlemeyi ve küresel kaynakları korumayı ,
  • Çalışanların , ziyaretçilerin ve faaliyetlerden etkilenen diğer insanların İş Sağlığı ve Güvenliğini tehdit eden riskleri , çevre boyut ve etkilerini belirleyerek en aza indirmeyi ,
  • Sektörde sosyal paydaşlarımız için değerler yaratan toplumsal , kültürel çevresel değerlere duyarlı ‘’Güvenilir , Sürekli Gelişen Liderlik ‘’ için çabalayan bir kurum olmayı ,

Politika olarak belirlemiştir.