PALANDÖKEN A.Ş. bünyesinde ulaşılmaya çalışılan amaçlar ve bu amaçlara yönelik olarak yürütülecek faaliyetler aşağıdaki temel kurumsal ilkelerle çelişkili olamaz:

 

* Dürüstlük ve Şeffaflık

* Kalite odaklılık ve sürekli iyileştirme

* Teknoloji odaklılık ve yenilikçilik

* Kanunlara ve etik kurallara uygunluk

* Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci

* Katılımcılık ve ekip ruhu