KİMYASAL KATKI DENEYLERİ


# Tip Kod Deneyin Adı Metod

1

KATKILAR

KK01

Katkıların performans özelliklerinin değerlendirilmesi (akışkanlaştırıcılar)

TS EN 934-2+A1:2013

2

KATKILAR

KK02

Suda çözünebilir klorür içeriği

TS EN 480-10:2010

3

KATKILAR

KK03

Alkali muhtevası içeriği (Na2O içeriği ve K2O içeriği)

TS EN 480-12 :2008

4

KATKILAR

KK04

Katı madde muhtevası

TS EN 480-8 :2012

5

KATKILAR

KK05

20 C Sıvı bağıl yoğunluk değeri

TS 781 ISO 758:1998

6

KATKILAR

KK06

pH değeri

TS ISO 4316:2010

7

KATKILAR

KK07

Taze beton hava miktarı (şahit ve deneme betonu)

TS EN 12350-7, TS EN 480-1, TS EN 934-2

8

KATKILAR

KK08

Beton basınç dayanımı, 28 ve 90 gün (şahit ve deneme betonu hazırlama dahil)

TS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2

9

KATKILAR

KK09

Priz başlangıcı ve sonu( şahit harç ve deneme harcı dahil)

TS EN 480-2, TS EN 480-1, TS EN 934-2

10

KATKILAR

KK10

Su azaltma(Harç numunesinde)

TS EN 480-1

11

KATKILAR

KK11

Sülfat Miktarı

-

12

KATKILAR

KK12

Kılcal su emme tayini

TS EN 480-5

13

KATKILAR

KK13

Kimyasal katkı deneyi için şahit beton hazırlama

TS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2

14

KATKILAR

KK14

Kimyasal katkı deneyi için deney betonu hazırlama

TS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2
Scroll to Top