ÇİMENTO DENEYLERİ


# Tip Kod Deneyin Adı Metod

1

ÇİMENTO

Ç01

Tane yoğunluğu

TS EN 196-6:2012

2

ÇİMENTO

Ç02

Özgül Yüzey(Blaine deneyi)

TS EN 196-6:2012

3

ÇİMENTO

Ç03

Elek kalıntısı (90µ)

TS EN 196-6:2012

4

ÇİMENTO

Ç04

Priz süresi ve kıvam tayini

TS EN 196-3+A1:2010

5

ÇİMENTO

Ç05

Genleşme tayini

TS EN 196-3+A1:2010

6

ÇİMENTO

Ç06

Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün)

TS EN 196-1:2009

7

ÇİMENTO

Ç07

Klorür miktarı

TS EN 196-2:2013

8

ÇİMENTO

Ç08

Sülfat miktarı

TS EN 196-2:2013

9

ÇİMENTO

Ç09

Kızdırma Kaybı

TS EN 196-2:2013

10

ÇİMENTO

Ç10

Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası

TS EN 196-2:2013

11

ÇİMENTO

Ç11

Suda Çözünebilir Potasyum oksit (K2O) – Alkali muhtevası

TS EN 196-2:2013

12

ÇİMENTO

Ç12

Sülfür Tayini

TS EN 196-2:2013

13

ÇİMENTO

Ç13

Puzolanik özellik (puzolanik çimentolarda kimyasal yol ile tayin)

TS EN 196-2:2013

14

ÇİMENTO

Ç14

Çözünmeyen kalıntı tayini

TS EN 196-2:2013

15

ÇİMENTO

Ç15

Ana bileşen tayini *

XRF cihazı ile

16

ÇİMENTO

Ç16

Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi

ASTM C 1012

17

ÇİMENTO

Ç17

Sülfata maruz kalan harçların potansiyel uzama tayini (Sülfata karşı direnç deneyi)

ASTM C 452-15
Scroll to Top