BETON VE DÜRABİLİTE (DAYANIKLILIK) DENEYLERİ


# Tip Kod Deneyin Adı Metod

1

BETON

B01

Basınç dayanımı (Kür işlemi dahil)

TS EN 12390-3:2010

2

BETON

B02

Sertleşmiş beton yoğunluğu

TS EN 12390-7:2010

3

BETON

B03

Taze beton deneyleri, numune alma

TS EN 12350-1:2010

4

BETON

B04

Taze beton deneyleri, çökme

TS EN 12350-2:2010

5

BETON

B05

Taze beton deneyleri, yoğunluk

TS EN 12350-6:2010

6

BETON

B06

Taze beton hava içeriği

TS EN 12350-7:2010

7

BETON

B07

Beton karışım tasarımı (Her sınıf beton için ayrı)

TS 802:2007

8

BETON

B08

Beton su emme oranı

TS EN 12390-7

9

BETON

B09

Beton silindir numune yüzey silme işlemi

TS EN 12390-3

10

BETON

B10

Taze Beton deneyleri, reçetesi bilenen numune hazılama

TS EN 206

11

BETON

B11

Sertleşmiş betonda su emme oranı

TS EN 12390-7:2010

12

BETON

B12

Basınç Dayanımı (Kür işlemi hariç)

TS EN 12390-3:2010

13

BETON

B13

Taze beton kiriş numune hazırlama 15x15x60cm

TS EN 12350-1:2010

14

BETON

B14

Dayanım deneyi için numune alma ve kür işlemi (6 beton numune için)

TS EN 12390-2:2010
ÖZEL BETON DENEYLERİ


# Tip Kod Deneyin Adı Standard

1

BETON

ÖB01

Yapılardan karot alınması, hazırlanması ve dayanım deneyi

TS EN 12504-1, TS EN 12390-3, TS EN 13791

2

BETON

ÖB01-1

Yapılardan karot alınması ve hazırlanması

TS EN 12504-1

3

BETON

ÖB02

Klorür migrasyon katsayısı deneyi

NT BUILD 492

4

BETON

ÖB03

Isıl Gelişim Deneyi

NT 388

5

BETON

ÖB07

Toplam Reaktif Alkali Kütlesi

-

6

BETON

ÖB08

Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi (Permeability)

TS EN 12390-8

7

BETON

ÖB09

Betonun Klor İyonu Geçişine Karşı Direnci Deneyi

ASTM C1202-12

8

BETON

ÖB10

Betonun Hızlı Karbonatlaşma Deneyi

EN 13295

9

BETON

ÖB11

Karot başlık hazırlanması ( Taş kesme, çimento başlık veya aşındırma işlemi)

TS EN 13791, TS EN 12390-3

10

BETON

ÖB12

Hazırlanmış karot basınç dayanımı

TS EN 12390-3

11

BETON

ÖB13

Sertleşmiş Beton Su Emme Tayini Deneyi

BS 1881-122

12

BETON

ÖB14

Beton ve Harç üzerinde Suda Çözülebilir Klorür İçeriği Tayini

ASTM 1218-17
Scroll to Top