AGREGA DENEYLERİ


# Tip Kod Deneyin Adı Metod

1

Agrega

A01

İri agregaların parçalanmaya karsı direnci Los Angeles

TS EN 1097-2:2010

2

Agrega

A02

Magnezyum sülfat deneyi (Donma çözülme deneyi)

TS EN 1367-2:2011

3

Agrega

A03

Kuruma büzülmesinin tayini

TS EN 1367-4:2009

4

Agrega

A04

Tane yoğunluğu ve su emme oranı (iri agregalar için)

TS EN 1097-6:2013

5

Agrega

A04-1

Tane yoğunluğu ve su emme oranı (Balast)

TS EN 1097-6:2013

6

Agrega

A05

Tane yoğunluğu ve su emme oranı (ince agregalar için)

TS EN 1097-2:2010

7

Agrega

A06

Gevşek yığın yoğunluğu

TS EN 1097-3:1999

8

Agrega

A06

Gevşek yığın yoğunluğu (Tuvenan agrega)

TS EN 1097-3:1999

9

Agrega

A06-1

Sıkışık Birim Ağırlık

TS EN 1097-3:1999

10

Agrega

A06-2

Hafif agregalarda gevşek yığın yoğunluğu

TS EN 1097-3:1999

11

Agrega

A07

Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi)

TS EN 933-1:2012

12

Agrega

A07-1

Balastlarda Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi)

TS EN 933-1:2012

13

Agrega

A07-2

Tuvenan Agregada Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi 0-100mm)

TS EN 933-1:2012

14

Agrega

A07-3

Hafif Agregalarda Tane büyüklüğü dağılımı

TS EN 933-1:2012

15

Agrega

A08

İri agregaların yassılık indeksi

TS EN 933-3 :2012

16

Agrega

A08-1

İri agregaların yassılık indeksi (Balast)

TS EN 933-3 :2012

17

Agrega

A09

Şekil İndisi

TS EN 933-4:2009

18

Agrega

A10

İri agregalarda kavkı içeriği

TS EN 933-7:2000

19

Agrega

A11

Çok ince malzeme muhtevası

TS EN 933-1:2012

20

Agrega

A11-1

Balastlarda çok ince malzeme muhtevası

TS EN 933-1:2012

21

Agrega

A12

Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeri

TS EN 933-8:2012

22

Agrega

A13

Alkali silika reaktifliği

ASTM C 1260-07

23

Agrega

A07-1

Balastlarda Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi)

TS EN 933-1:2012

24

Agrega

A14

Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-2 mm)

TS EN 933-9:2010

25

Agrega

A15

Su muhtevası

TS EN 1097-5:2009

26

Agrega

A16

Alkali karbonat reaktifliği

ASTM C 586-05

27

Agrega

A17

Petrografik analiz1

TS EN 932-3:1997, TS 10088 EN 932-3/A1 :2006

28

Agrega

A18-1

Minerolojik Analiz2

XRD Cihazı ile

29

Agrega

A18-2

Minerolojik Analiz (Kantitatif)3

XRD Cihazı ile

30

Agrega

A19-1

Çeneli kırıcı ile kırma ve öğütme

TS 706 EN 12620

31

Agrega

A20

Asitte çözünebilen sülfat, agregada sülfat içeriği

TS EN 1744-1+A1:2013

32

Agrega

A21

Suda çözünebilir klorür tuzları

TS EN 1744-1+A1:2013

33

Agrega

A22

Suda çözünebilen sülfat

TS EN 1744-1+A1:2013

34

Agrega

A23

Asitte çözünebilen sülfit

TS EN 1744-1+A1:2013

35

Agrega

A24

Toplam kükürt muhtevası

TS EN 1744-1+A1:2013

36

Agrega

A25

Hafif organik kirleticiler

TS EN 933-1:2012

37

Agrega

A26

Humus muhtevası

TS EN 1744-1+A1:2013

38

Agrega

A27

Kızdırma kaybı

TS EN 1744-1+A1:2013

39

Agrega

A28

Alkali silika reaktifliği (Kimyasal metot)

ASTM C 289-07

40

Agrega

A29

Ana Bileşen Tayini*

XRF cihazı ile

41

Agrega

A29-1

Ana Bileşen Tayini** SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, CO2, Ateş Zayiatı

Yaş analiz

42

Agrega

A30

Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 1926 : 2013

43

Agrega

A12

Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeri

TS EN 933-8:2012

44

Agrega

A31

Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-0,125 mm)

TS EN 933-9:2010

45

Agrega

A32

Iri agregalarda ezilmiş ve kirilmiş yüzeylerin yüzdesinin tayini

TS EN 933-5:2000

46

Agrega

A34

Balast Agregalarında magnezyum sülfat deneyi (22,4-31,5mm, 40mm-50mm – 10 döngü)

TS EN 1367-2:2010

47

Agrega

A35

Balast Agregalarında Los Angeles Deneyi(1000 devir)

TS EN 1097-2:2000, TS EN 1097-2/A1 2007

48

Agrega

A36

Kil Topakları ve Ufalanabilir Maddeler (İri Agrega)

ASTM C 142

49

Agrega

A37

Agregaların Aşınmaya karşı direnci tayini(Mikro- Deval Deneyi -12000 devir)

TS EN 1097-1:2011

50

Agrega

A37-1

Balast Agregalarında Aşınmaya Karşı Direnç (Mikro- Deval Deneyi -14000 devir)

TS EN 1097-1:2011, TS 7043EN 13450 EK-E

51

Agrega

A38

Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) etkisi deneyi

TS EN 1367-3/AC : 2006

52

Agrega

A39

Isıl şoka karşı direnç deneyi

TS EN 1367-5 :2011

53

Agrega

A39-1

Isıl şoka karşı direnç deneyi .(Los Angeles deneyi hariç)

TS EN 1367-5 :2011

54

Agrega

A40

Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini

TS EN 1744-6:2008

55

Agrega

A41

Nem Oranı

ASTM D2419

56

Agrega

A42

Plastisite İndeksi

ASTM D4318

57

Agrega

A43

Harç Yöntemiyle Organik Kirleticilerin Tayini

TS EN 1744-1:2011

58

Agrega

A44

Suda Çözünebilir Alkali Muhtevasi

-

59

Agrega

A45

Asitte Çözünebilir Klorür Tayini

TS EN 1744-5

60

Agrega

A46

Toprakta pH Tayini

ASTM G51

61

Agrega

A47

Minimum Resistivite Tayini

ASTM G187

62

Agrega

A48

Likit Limit

ASTM D4318

63

Agrega

A50

Agregaların bitüm ile uyumu deneyi (Soyulma Mukavemeti)

TS EN 12697-11

64

Agrega

A51

Agrega sertlik tayini

65

Agrega

A52

Sülfür Tayini

TS 3440

66

Agrega

A53

Fulvo Asit Muhtevası

TS EN 1744-1

67

Agrega

A54

Balast Agregalarında Sodyum Sülfat Deneyi ( 20 döngü)

TS EN 1367-2:201, S406 Ap.A

68

Agrega

A55

Doğal Taşlar- Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini

TS EN 12370

69

Agrega

A56

Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate

ASTM C127

70

Agrega

A56-1

Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

ASTM C131

71

Agrega

A57

Balastlarda Tane Uzunluğu

TS EN 13450

72

Agrega

A58

İnce Agregalarda Asitte Çözünebilirlik Tayini

BS 812-119



Scroll to Top